Získávání dovozních licencí provází v současné době zdlouhavé administrativní procesy. Podnikatelé musí při komunikaci s Celní správou předkládat řadu dokumentů, od faktur potvrzujících nákup a cenu dováženého zboží, až po vyplněné celní prohlášení.

Efektivnější zpracování dokumentů

Pro zjednodušení celého procesu a lepší kontrolu dováženého zboží nyní ministerstvo průmyslu a obchodu zavádí nový informační systém, který umožní efektivněji uchovávat a zpracovávat veškeré dokumenty a doklady Licenční správy.

V novém informačním systému by se okamžitě měly projevit změny právních předpisů Evropské unie i České republiky, a to ve všech oblastech mezinárodního obchodu souvisejících s Licenční správou ministerstva průmyslu a obchodu. Komunikace s podnikateli bude probíhat především prostřednictvím datových schránek a celkový systém bude v interakci s centrálními registry, jako je například registr ekonomických subjektů (RES). Díky tomu se také zrychlí oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy a místní samosprávou.

Bez proškolených úředníků systém nebude fungovat

„Celý svět se digitalizuje a veřejná správa se tomu musí přizpůsobit. Proto se snažíme, aby kromě samotné elektronizace úředních dokumentů byly využívány informační systémy, které budou vzájemně propojené a lidé tak nebudou muset kvůli jedné věci obíhat několik úřadů,“ vysvětluje Jiří Hůla, ředitel Odboru strukturálních fondů ministerstva vnitra, které má projekty zkvalitňování veřejné správy na starosti.

Podle Hůly by se však nemělo zapomínat ani na pravidelné vzdělávání úředníků. Moderní informační technologie by totiž byly na úřadech zbytečné, kdyby s nimi nikdo neuměl zacházet.