Dnes mi ráno v práci mistr oznámil, že firmu koupila nová společnost a musíme tak podepsat nové pracovní smlouvy. Já však novou smlouvu nechci, mám tam nižší plat a taky zkušební dobu. Můžete mi poradit, co s tím? Musím novou smlouvu podepsat, když dělám stejnou práci na stejném místě a i mistra mám stejného?

Přechod práv a povinností

V průběhu pracovněprávních vztahů někdy dochází k různým změnám na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel může být zrušen či rozdělen, přičemž jeho činnost převezme jiná osoba; může prodat či pronajmout svůj podnik jiné osobě, nebo jen převést některé ze svých činností či úkolů na jinou osobu (to se velice často děje v případech tzv. outsourcingu).

Ve všech zmíněných případech poskytuje zákoník práce na základě evropských směrnic zvýšenou ochranu zaměstnancům, kterých se tato změna dotkne. Tito zaměstnanci mají právo na to, aby byl i přes změnu na straně zaměstnavatele jejich pracovní poměr zachován, a to za stejných podmínek, jaké platily doposud.

To je zajištěno pomocí tzv. přechodu práv a povinností zaměstnanců z pracovněprávních vztahů. Řečeno lidsky - zaměstnanci vykonávající činnosti či úkoly, kterých se jejich zaměstnavatel zbavuje, přejdou se všemi svými právy a povinnostmi k jinému zaměstnavateli, který bude tyto činnosti či úkoly nově zajišťovat.

K tomuto přechodu dochází automaticky. Jakékoli rozvazování pracovních poměrů výpovědí nebo dohodou z tohoto důvodu a uzavírání nových pracovních smluv je nadbytečné a tyto dokumenty nemají právní význam. Váš pracovní poměr tak bude trvat bez přerušení, jen se vám změní přímo ze zákona zaměstnavatel.

Ochrana před změnou pracovních podmínek

Pokud dochází k přechodu práv a povinností, musí zůstat zachovány všechny vaše dosavadní pracovní podmínky. Tj. i u nového zaměstnavatele budou platit podmínky dohodnuté ve vaší pracovní smlouvě, a také podmínky, které pro vás vyplývají z vnitřních předpisů zaměstnavatele nebo z kolektivní smlouvy.

Závěr

V případě prodeje podniku přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů všech zaměstnanců automaticky na nového zaměstnavatele (nabyvatele podniku). Nový zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytovat úplně stejná práva (mzdy, benefity, zvýšené příplatky, vyšší odstupné atd.), jaká měli u zaměstnavatele původního.

Zaměstnavatel vás nemůže nutit, abyste z důvodu přechodu podepsal novou pracovní smlouvu. I kdybyste se však přesvědčit nechal a novou smlouvu s horšími podmínkami podepsal, nemusí být vše ztraceno – podle Soudního dvora EU se v takovém případě zaměstnanec může domáhat poskytnutí výhodnějších podmínek podle původní smlouvy.

Zkušební dobu v souvislosti s přechodem v žádném případě sjednat nelze - pracovní poměr zaměstnance totiž nadále pokračuje, nevzniká nový. Pokud by vám chtěl nový zaměstnavatel pracovní poměr v takovéto zkušební době zrušit, jednalo by se o neplatný úkon.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.