V osmatřiceti stáncích prezentovali zástupci cechů a středních odborných škol i učilišť své umění tzv. naživo. Součástí akce bylo sobotní zahájení výstavy historie řemesel v Novoměstské radnici.

Cílem celého projektu bylo ukázat, že řemesla mají své nezastupitelné místo v dnešní společnosti a především motivovat mladé lidi k zájmu o tradiční povolání. Veletrh zorganizoval Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Městskou částí Praha 2, Novoměstskou radnicí a Hospodářskou komorou hl. m. Prahy.

Vzbudit zájem u mladých

„Chtěli jsme představit řemesla jako vysoce kvalifikované, moderní obory a vzbudit o ně zájem zejména u mladých lidí, kteří se teprve chystají vybrat si svou profesní budoucnost. Bez instalatérů, podlahářů, pokrývačů, zedníků či automechaniků se prostě neobejdeme. Zájem Pražanů mě proto velmi potěšil. Věřím, že Veletrh řemesel přispěl vhodnou formou k odstranění předsudků, které veřejnost vůči rukodělným profesím do značné míry zaujímá,“ konstatovala radní hl. m. Prahy Aleksandra Udženija, která si sama vyzkoušela práci uměleckého řezbáře.

Zvítězili malíři a lakýrníci

Vítězem v soutěži o nejlepší worskshop se stal Cech malířů a lakýrníků ČR, jehož originální ukázky maleb přitahovaly po celé dva dny nejvíce návštěvníků.

Mezi dalším třemi nejlepšími vystavovateli se umístily Ateliér krajkářských technik z VOŠ a SOŠ textilních řemesel, Umělecký řezbář a Umělecký kovář ze Střední školy umělecké a řemeslné z Nového Zlíchova.