Pozitivním zjištěním, vycházejícím z posledních statistických údajů, je fakt, že se růst míry nezaměstnanosti absolventů výše uvedených skupin, patrný od nástupu ekonomické krize, pravděpodobně zastavil a dokonce lze sledovat mírný pokles. Přesto však zůstává téměř každý pátý vyučený absolvent bez pracovního uplatnění.

Nejlépe se uplatní zdravotníci a technici

Nejsnáze nalézají uplatnění čerství absolventi zdravotnických oborů. Kromě vysoké poptávky po pracovnících ve zdravotnictví se na tom podílí také fakt, že převážná většina absolventů těchto oborů nevstupuje ihned po ukončení studia do pracovního procesu, ale pokračuje v dalším vzdělávání.

Velmi dobré postavení na trhu práce mají rovněž absolventi elektrotechnických oborů středních škol, a to zejména vyučení, maturanti s odborným výcvikem a absolventi nástavbového studia.

Strojírenství nabírá

V důsledku postupného oživování průmyslové výroby došlo k významnému meziročnímu poklesu míry nezaměstnanosti absolventů strojírenských oborů.

„Firmy mají zájem hlavně o strojaře maturanty, ať už z oborů s odborným výcvikem, či z klasických maturitních oborů. Významný zájem je i o vyučené a absolventy vyšších odborných škol,“ upřesňuje Ing. Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Situace se zlepšuje

Statistické údaje z dubna 2011 přes přetrvávající problémy ukazují, že se situace absolventů na trhu práce začíná pozvolna zlepšovat.

„Průběh absorpce vlny absolventů, která přibyla v letních měsících roku 2010, je sice stále v porovnání s minulostí velmi pozvolný, ale přesto už naznačuje příznivější vyhlídky pro letošní absolventy,“ vysvětluje Daniela Chamoutová z NÚV.

V dubnu 2011 bylo evidováno 32 tisíc nezaměstnaných absolventů škol, do začátku prázdnin se jejich počet dále snižoval.