Nastoupil jsem do nové práce 31. července a hned moje první směna byla noční, začala ve 20. hodin. Zaměstnavatel mi ale teď ve výplatním termínu za červenec žádnou mzdu nevyplatil. Když jsem se ho šel na to zeptat, sdělil mi, že první směnu eviduje až 1. srpna a tedy dostanu vše až s výplatou za srpen. Za 4 hodiny se mu prý ani nevyplatí mi peníze převádět na účet. Já bych ale peníze opravdu potřeboval. Můžu se nějak bránit?

Vznik pracovního poměru a evidence pracovní doby

Podle zákoníku práce pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Dnem vzniku pracovního poměru je tedy vždy den, kdy zaměstnanec začne práci vykonávat, a to bez ohledu na to, že je většina směny odpracována až po půlnoci. Váš pracovní poměr tak skutečně vznikl již 31. 7.

Dále je v této souvislosti důležitá povinnost zaměstnavatele evidovat pracovní dobu. Tato evidence musí odpovídat tomu, jak zaměstnanec skutečně pracoval. Musí tedy zaznamenat, kdy přesně jste práci začal vykonávat a kdy jste skončil, tedy například od 31. 7. od 20 hodin do 1. 8. do 8 hodin. Do evidence své pracovní doby máte právo nahlížet, a pokud neodpovídá skutečnosti, zaměstnavatele na to upozorněte. Za porušení povinnosti řádně vést tuto evidenci mu hrozí pokuta od inspekce práce až do výše 400 000 Kč.

Mzda za práci vykonanou v červenci

Pokud jde o splatnost mzdy, zákoník práce jednoznačně stanoví, že mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Toto pravidlo naleznete v § 141 odst. 1 zákoníku práce, který si můžete na internetu vyhledat a zaměstnavateli ukázat.

Nárok na mzdu za veškerou pracovní dobu odpracovanou v červenci vám tedy vznikne už v tomto měsíci. Zaměstnavatel je na základě výše uvedeného pravidla povinen vám tuto mzdu vyplatit již v srpnovém výplatním termínu, i když jste v červenci odpracoval jen 4 hodiny. Zaměstnavatel by se nemohl bránit ani tím, že se s vámi na prodloužení splatnosti části mzdy za červenec do září předem dohodl. Taková dohoda by totiž byla neplatná, protože byste se jí vzdal práv, která vám v budoucnu teprve vzniknou.

Pokud vám zaměstnavatel mzdu za 4 červencové odpracované hodiny nevyplatí nejpozději do konce srpna, může mu za to inspekce práce uložit pokutu až 2 milióny Kč. Kdyby tak neučinil ani do 15. září (zejména pokud má výplatní termín po 15.), mohl byste se zaměstnavatelem následující den okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodu nevyplacení části mzdy. V takovém případě byste měl nárok na odstupné ve výši 3 vašich průměrných výdělků.

Shrnutí

Pokud nastoupíte do práce na noční směnu, počítá se jako výkon práce již odpracovaná doba před půlnocí, i když zaměstnavatelé často směny evidují celé až do následujícího kalendářního dne. Zaměstnavatel nemůže účelově posunout vaši pracovní dobu tak, aby to vypadalo, že jste začal pracovat až v srpnu. Porušil by tím své povinnosti.

Rovněž mzdu za 4 hodiny noční směny odpracované v červenci je vám zaměstnavatel povinen vyplatit již ve výplatním termínu za měsíc červenec, tedy v srpnu. Jinak mu hrozí sankce ze strany inspekce práce, eventuelně byste mohl okamžitě zrušit váš pracovní poměr s nárokem na odstupné.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská / advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz