„Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je dlouhodobý přenos know-how a zkušeností mezi neziskovou sférou a světem byznysu a tím rozvíjení občanské společnosti u nás. Chceme iniciovat odborníky zejména z komerční sféry, aby se podíleli na tématech, která mají společenský přesah, a zároveň aby pomohli profesionalizovat neziskový sektor. Z předchozích ročníků víme, že i po ukončení grantu vítězové s neziskovkami dále spolupracují nebo se jiným způsobem podílejí na podpoře témat, kterými se v rámci svého Roku jinak zabývali,“ vysvětlil hlavní myšlenku programu Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone.

Široká škála činností

Programu Rok jinak se dosud zúčastnilo dvacet osm profesionálů, kteří své zkušenosti uplatnili v neziskových organizacích zaměřujících se na témata od ekologie až po sociální problematiku. „Grantisté“ se v neziskových organicích mohou zabývat podle své profese širokou škálou činností od získávání prostředků (fundraising) přes vztahy s veřejností a komunikaci až po vytváření dlouhodobých strategií rozvoje lidských zdrojů.

Program je otevřen všem uchazečům bez ohledu na kvalifikaci, příjmovou skupinu či region působení. Výjimku tvoří pouze lidé, kteří už v současnosti v neziskovém sektoru působí nebo jsou déle než 3 měsíce nezaměstnaní.

Rok jinak však není nedostupný ani pro ty, kteří nechtějí nebo z různých důvodů nemohou na celý rok opustit své zaměstnání. Nadace Vodafone jim umožní za stejných podmínek pracovat pro neziskovou organizaci i na zkrácený úvazek v délce trvání od jednoho do tří měsíců v rámci podprogramu kRok jinak.

Nezkušení mohou čerpat z bazaru nabídek

Podmínkou účasti v grantovém řízení je předložení projektu, který bude podrobně definovat pracovní náplň účastníka programu v konkrétní neziskové organizaci. Uchazeči, kteří se v neziskovém sektoru neorientují, mají možnost využít pro kontakt s neziskovou organizací bazar nabídek a poptávek po spolupráci na internetových stránkách Roku jinak.

Zájemci mohou podávat přihlášky do konce září. V polovině října se také do výběru uchazečů bude moci zapojit i veřejnost. Projekt, pro který bude hlasovat nejvíce lidí, získá divokou kartu a bude rovnou zařazen mezi vítěze. O dalších úspěšných grantistech rozhodne porota.

Formuláře, informace o veškerých náležitostech, přihlášky i kontakty naleznou zájemci na internetových stránkách projektu www.rokjinak.cz.