Zatímco pěkné počasí (11%), kocovina (18 %) a nová známost (5 %) jsou motivací pro menšinu "záškoláků", většina (61%) dotázaných tvrdí, že důvodem nechuti k práci je nuda a rozčarování, které v zaměstnání zažívají.

Oficiálním důvodem je nemoc

Mezi oficiálními důvody pracovní nepřítomnosti převládá nemoc. Na ochoření se vymlouvá plných 83 % ulejváků, přičemž 40 % z nich si už dva dny předem připravuje půdu pro to, jak se hodí marod. Plouží se po pracovišti, popotahují, předstírají ztrátu hlasu a někteří (5 %) jdou ve své rafinovanosti tak daleko, že si dokonce ováží končetinu nebo chodí o berlích. Nejoblíbenější příčinou předstíraných potíží, která se navíc těžko vyvrací, jsou však zažívací potíže.

Ulejváctví je nakažlivé

Zaměstnavatelé by podle zprávy o průzkumu měli být obezřetní, protože využívání volna pod falešnými záminkami je nakažlivé. Plná třetina dotázaných zaměstnanců připustila, že mají rovněž chuť simulovat a vzít si volno, když vidí, jak to jejich kolegům prochází. Obecně si zaměstnanci myslí, že si mohou vzít celkem až pět dnů volna pod falešnou záminkou, než začne být zaměstnavatel podezíravý.

Nejvíce za vlasy přitažené výmluvy
Spadl jsem z půdy.
Utekl mi králík a v okolí jsou lišky.
Ztloukl mě vyhazovač v baru.
Nemohl jsem rozevřít zaťatou pěst.

Zkusit pružné zaměstnání

Neil Roden, konzultant a partner v PwC uvedl, že absentérství stojí Británii ročně 32 miliard liber, avšak značnou část této částky lze ušetřit vhodnou prevencí.

“Jsou-li lidé v depresi a znuděni prací, měli by zaměstnavatelé popřemýšlet, jak v nich chuť do práce opět vzbudit. Možná je příčinou i fakt, že se cítí nevyužiti.“

Problém může podle Rodena částečně řešit i zavedení možnosti pružného zaměstnání, které lidem poskytne příležitost lepšího sladění pracovního a osobního života.