Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič vyzval vysokoškoláky v celé Evropě k účasti ve výběrovém řízení.

"I když jde o velmi odlišné úlohy a velmi odlišné dovednosti, překladatelé a tlumočníci hrají v práci Evropské unie zásadní roli. Díky nim se znalosti a ideje dostávají přes hranice a umožňují půl miliardě Evropanů všech národností, aby se pracovali společně na zkvalitňování svého života. Vybízím všechny vzdělané a zanícené lingvisty, aby zvážili možnost připojit se k nám v EU a nastoupili na profesní dráhu, na které mohou něco doopravdy ovlivnit," uvedl Šefčovič.

Nový styl hodnocení při výběru

Vyhlášení nového výběrového řízení navazuje na loňské úspěšné zavedení nového stylu hodnocení, které se nyní používá k výběru nových úředníků EU. Mezi změny patří stabilní a více předvídatelný cyklus výběrových řízení a zaměření spíše na dovednosti a schopnosti než na znalosti.

Ředitel Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) David Bearfield k novému stylu hodnocení uvedl: "První rok výběru založeného na hodnocení schopností byl velmi úspěšný. Z odezvy od kolegů ze všech orgánů EU lze soudit, že pracovníci vybraní podle nového systému mají nejvyšší kvalitu. Každý účastník letošního jazykového výběrového řízení si může být jist, že bude-li vybrán, ocitne se mezi nejtalentovanějšími překladateli a tlumočníky na světě."

Nejdůležitější fakta:

  • Výběrové řízení pro překladatele bylo zahájeno 6. července a bude uzavřeno 9. srpna.
  • Výběrové řízení pro tlumočníky začíná 12. července a bude uzavřeno o měsíc později, 12. srpna.
  • Vyhlášené výběrové řízení je pro překladatele, jejichž mateřským/hlavním jazykem je čeština, maďarština, litevština, maltština, polština nebo slovenština. Musí mít také hluboké znalosti nejméně dvou dalších jazyků EU.
  • Uchazeči, kteří se chtějí stát tlumočníky, budou potřebovat jako mateřský jazyk češtinu, lotyštinu, maltštinu, španělštinu nebo švédštinu. U většiny jazykových alternativ budou muset důkladně ovládat dva nebo tři další jazyky.
  • EPSO hledá celkem 163 úspěšných uchazečů s profilem překladatele. Všichni budou zaměstnání v platové třídě AD5, pro kterou se vyžaduje dokončené vysokoškolské vzdělání, a to ne nutně jazykové. Uchazeči nemusí mít profesionální zkušenosti s překládáním.

Případní uchazeči najdou více informací na adrese: http://www.eu-careers-online.eu/linguists/ Kontaktní osoby: Antonio Gravili ( 32 22954317), Marilyn Carruthers ( 32 22999451)