Společnost publikovala studii týkající se domácího využívání internetu rodiči a jejich dospívajícími dětmi, která umožňuje lépe pochopit, jak se obě skupiny chovají online z pohledu obsahu, komunikace a ohrožení škodlivým obsahem.

Studie Parent-Teen Internet Safety Report (Zpráva o internetové bezpečnosti rodičů a dospívajících dětí) proběhla mezi 22. březnem a 5. dubnem 2011 a zúčastnilo se jí 535 párů dospělých a dospívajících (tj. celkem 1 070 respondentů) z amerických domácností s přístupem k internetu.

Respondenti byli dotazování na témata online obtěžování, interakce dospívajících dětí s cizími lidmi, technologie internetové bezpečnosti, vzdělávání v oblasti internetové bezpečnosti, návštěvy webových stránek pro dospělé, domácího využívání pracovních počítačů a používání Facebooku.

Klíčová zjištění průzkumu zahrnují:

• 90 % rodičů, kteří doma využívají pracovní počítače, sdělilo, že je používají také pro nepracovní účely a 37 % z nich přiznává, že je nechávají používat i svými dospívajícími dětmi;

• 15 % všech dospívajících dívek uvedlo, že byly obtěžovány po internetu nebo prostřednictvím textové zprávy;

• 31 % dospívajících chlapců přiznává, že navštěvuje webové stránky určené pro dospělé, a 53 % z těch, kdo tyto stránky navštívili, přiznalo, že lhalo při uvádění svého skutečného věku, aby získali přístup;

• 34 % dospívajících uvedlo, že si vytvořilo online účty, o kterých jejich rodiče nevědí;

• téměř dvě třetiny (29 %) dospívajících uživatelů byly kontaktovány po internetu cizím člověkem a 23 % z nich nějakým způsobem odpovědělo.

„Studie Parent-Teen Internet Safety Report poskytuje jasný pohled na to, jak moderní počítačové prostředky používané v rodinách přinášejí potenciální hrozby vyplývající ze stále narůstajících online aktivit,“ uvedl Martin Říha, ředitel pro strategii společnosti GFI Česká republika a Slovensko.

Mládež se chová rizikově

Podle něj není vůbec překvapující, že se dospívající mládež na internetu často chová velmi rizikově, stejně jako se chová v reálném životě. Co je ale překvapující, je přístup rodičů, kteří těmto hrozbám prakticky napomáhají nezodpovědným chováním, jako je například poskytování svého pracovního počítače k soukromým aktivitám nebo laxnost při aktualizování virových definic.

"Výsledkem je fakt, že využívání domácího internetu je významným rizikem nejen pro rodiny, ale také pro zaměstnavatele rodičů. Závěry této studie provedené v USA jsou přitom v souladu se zkušenostmi, které máme v České republice – není vůbec důvod se domnívat, že čeští rodiče a jejich děti jsou v rámci využívání domácího internetu jakkoliv zodpovědnější či osvícenější,“ varoval Martin Říha