Dobrý den, jsem samoživitelka s dítětem ve věku 7 let. Společnost, kde pracuji, přechází z jednosměnného na dvousměnný provoz – v mé pracovní smlouvě přitom není uvedeno, jaký režim firma provozuje. Moje ústní žádost o udělení výjimky, abych mohla zůstat na 1 směnu, byla zamítnuta. Jsem nucena podat výpověď. Když podám výpověď dohodou z důvodu péče o dítě, budu mít nárok na nesníženou podporu v nezaměstnanosti? Musím na úřadu práce doložit i písemnou žádost o udělení výjimky na 1 směnu?

Změna rozvržení pracovní doby

Jedním ze základních práv zaměstnavatele v pracovním poměru je právo rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, včetně určení jejího začátku a konce. K tomu je však oprávněn pouze v mezích dohodnutých v pracovní smlouvě (pokud je takovéto sjednání ve smlouvě obsaženo – což být nemusí, protože pracovní doba povinnou náležitostí pracovní smlouvy není).

Z popisu vaší situace není zcela jasné, zda máte či nemáte v pracovní smlouvě pracovní dobu sjednánu a popřípadě v jakém rozsahu. Pokud byste pracovní dobu ani její rozvržení (směnnost) v pracovní smlouvě sjednánu neměla, zaměstnavatel by skutečně mohl využít svého práva a pracovní dobu vám do dvousměnného provozu rozvrhnout.

Pokud byste však v pracovní smlouvě měla alespoň sjednáno, že vaše týdenní pracovní doba je 40 hodin, zaměstnavatel by právo vás převést do dvousměnného provozu neměl, protože ve dvousměnném režimu je maximální týdenní pracovní doba 38,75 hodiny. V takovémto případě byste mohla dvousměnný provoz odmítnout a po zaměstnavateli požadovat, aby vám práci přiděloval v provozu jednosměnném.

Pracovní podmínky zaměstnankyň pečujících o dítě

V rámci péče o zaměstnance zákoník práce stanoví zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. Mimo jiné je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Jako matka s dítětem ve věku sedmi let tedy máte zákonný nárok na vhodnou úpravu pracovní doby podle vašich potřeb, pokud taková úprava nebude představovat překážku pro zaměstnavatele, jíž by byl znemožněn, narušen nebo ohrožen řádný provoz zaměstnavatele.

Pokud byste tedy došla k závěru, že vaše pracovní smlouva žádná ujednání o pracovní době a jejím rozvrhu neobsahuje, doporučovala bych vám abyste zaměstnavateli podala písemnou žádost o individuální úpravu pracovní doby právě s odůvodněním péče o dítě mladší 15 let s tím, že ho žádáte, aby vás ponechal v jednosměnném provozu.

Skončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti

V případě, že zaměstnavatel vaší žádosti o ponechání jednosměnného provozu z důvodu péče o dítě nevyhoví a vy byste nemohla v dvousměnném provozu pracovat, můžete samozřejmě svůj pracovní poměr ukončit výpovědí bez udání důvodu, popřípadě zaměstnavateli nabídnout ukončení pracovního poměru dohodou.

Abyste měla nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme jako důvod skončení pracovního poměru výslovně uvést nemožnost pečovat o dítě z důvodu jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele o změně rozvrhu pracovní doby z jednosměnného na dvousměnný.

Doporučení

Zkontrolujte si pečlivě svoji pracovní smlouvu, zda v ní máte nebo nemáte uveden alespoň rozsah týdenní pracovní doby. Pokud v ní takovéto ustanovení nenajdete, pokuste se se zaměstnavatelem vyřešit situaci prostřednictvím písemné žádosti o úpravu pracovní doby z důvodu péče o dítě do 15 let.

V případě, že by takové žádosti zaměstnavatel nevyhověl a vy byste tak byla nucena ukončit váš pracovní poměr, uveďte jako důvod jeho ukončení nemožnost péče o vaše nezletilé dítě vzhledem ke změně rozvrhu pracovní doby, a to jak ve výpovědi, tak v případné dohodě.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Lucie Hořejší, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz