Do tohoto termínu mají být totiž do vnitrostátního práva zapracovány nové předpisy EU pro telekomunikace, které v odvětví podpoří hospodářskou soutěž a zajistí zákazníkům lepší služby.

Změna operátora během jednoho dne

Nové předpisy zahrnují právo zákazníka na změnu telekomunikačního operátora beze změny telefonní čísla během jediného dne, právo na srozumitelnější informace o nabízených službách a lepší ochranu osobních údajů on-line.

Větší konkurence v nabídce služeb

„Občané a podniky by měli plně využít příležitostí k získání konkurenčnějších telekomunikačních služeb, které jim tyto nové předpisy přinášejí. Učiním vše, co je v mých silách, abych jim při tom pomohla,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.

Nové předpisy kromě jiného zahrnují:

  • Možnost přejít k jinému operátorovi pevné nebo mobilní telefonní sítě během jednoho pracovního dne beze změny telefonního čísla.
  • Počáteční klientská smlouva v délce nejvýše 24 měsíců a povinnost operátora nabízet 12měsíční smlouvy, což zákazníkům umožní snazší přechod k jinému operátorovi, jestliže narazí na lepší nabídku.
  • Srozumitelnější informace o službách, které si zákazník objednává. Zákaznická smlouva musí poskytovat informace o minimální úrovni kvality služeb.

Zejména pro předplatitele připojení k internetu musí být uvedeny informace o technikách řízení internetového provozu a o jejich vlivu na kvalitu služby, jakož i o veškerých dalších omezeních - např. omezení šířky pásma, dostupné rychlosti připojení nebo „zaškrcení“ přístupu k určitým službám, jako jsou hlasové služby přes internetový protokol.

Smlouvy musí rovněž obsahovat podrobné údaje o odškodnění a náhradách pro případ, že tyto minimální úrovně nejsou dodrženy.