Z průzkumu provedeného společností LMC, který byl součástí veletrhu, vyplynulo, že firmy obecně vnímají vyšší kvalitu absolventů, mezery však vidí v jejich praktickém uplatnění.

Součástí letošního ročníku virtuálního pracovního veletrhu byl i rozsáhlý on-line průzkum mezi českými zaměstnavateli a mezi studenty i absolventy vysokých škol. Na straně zaměstnavatelů se ho zúčastnilo 137 firem, studentů se zapojilo 5 432.

Znalosti jsou dobré, jejich aplikace slabší

Výsledky potvrdily, že spokojenost firem s absolventy přijatými v průběhu roku 2010 je poměrně vysoká, projevilo ji 47 % dotázaných firem. Dále se ukázalo, že absolventi přicházejí do firem s kvalitním znalostním základem, ale na aplikaci teorie v praxi je podle firem zúčastněných v průzkumu připraveno jen 14 % z nich.

„Většina absolventů ČVUT má velmi kvalitní znalosti teoretických disciplín a svého oboru – specializace, výrazně podpořené technickým stylem myšlení. Současně však jak sami absolventi, tak zaměstnavatelé cítí nedostatek ve schopnosti řídit a vést a v tzv. měkkých dovednostech. Úroveň měkkých dovedností je dána osobností jednotlivce a některé z nich se nelze „naučit“, například kreativitu, ale jsou kompetence jako komunikativnost, prezentace, sebeprezentace, schopnost pracovat v týmu, jež lze správným tréninkem dostat na vyšší úroveň, takže mohou absolventovi výrazně pomoci při jeho úspěšném uplatnění na trhu práce,“ uvedla doc. Jana Šafránková z ČVUT v Praze.

Třetina firem nabízí přes dvacet tisíc

V porovnání odpovědí studentů a firem je například zajímavé sledovat, jaká jsou platová očekávání mladých lidí oproti tomu, kolik jim firmy při nástupu do zaměstnání nabízejí. Největší podíl (33 %) absolventů při nástupním pohovoru požaduje plat v rozmezí 20 000 – 25 000 Kč. Nástupní plat se takto pohybuje u 34 % firem.

Více je ale společností, které nabízejí nástupní plat mezi 15 000 – 20 000 Kč. Plat mezi 25 000 - 30 000 Kč absolventům poskytne při vstupu do nového zaměstnání pouze 14 % společností.

Při hledání práce vede internet

Průzkum se rovněž zaměřil na způsob, jakým si absolventi hledají po ukončení studia práci. Jednoznačně u nich vede internet, a to v 65 % případů, dále studenti nejvíce oslovují přímo konkrétní firmy (27 %) a jako třetí možnost využívají doporučení od známého (21 %).

Z těch, kteří hledají na internetu, jich 93 % využívá pracovní portály.