Finanční controller: Kontroluje a anylzuje účetnictví a finanční výsledky firmy. Zpracovává finanční reporty. Je zodpovědný za controlling fixních a projektových nákladů. Připravuje rozpočty, je odpovědný za analýzu výsledků ve srovnání s rozpočtem a následné plánování. Provádí reporting vůči státním institucím (statistický úřad apod.) Připravuje podklady a interní reporty pro management firmy (případně pro jiná oddělení ve firmě). Má na starosti denní sledování a reportování peněžního toku na bankovních účtech. Podílí se také na aktualizaci a zlepšování nástrojů pro controlling a reporting firmy. Je podporou marketingových, obchodních a jiných oddělení při přípravě projektů po finanční stránce.

Aktuálně můžeme potvrdit zvýšenou poptávku firem po juniorských kandidátech s minimělně dvou letou praxí v controllingu. Firmy dávají velmi často přednost těmto uchazečům, které si doškolí na požadovanou úroveň, před zkušenějšími uchazeči s vyššími mzdovými nároky.

Mezi základní požadavky na pozici Junior Controller je kromě již zmíněné minimální praxe v controllingu 1-2 roky, také znalost anglického jazyka a velmi pokročilá znalost Excelu (používání vzorců, maker, atd.). Samozřejmostí je požadavek na vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a znalost českého jazyka. Výjimkou není požadavek na znalost VBA (Visual Basic Aplication). V porovnání s předchozími roky však zaměstnavatelé upustili od kritéria v podobě předchozí účetní praxe.

Vzhledem k požadavku zaměstnavatelů na praxi v controllingu i na pozici junior controllera, je tato pozice velmi obtížně dosažitelná pro absolventy vysokých škol bez praxe. Doporučujeme proto získat praxi již při studiu na VŠ. Uchazeči mohou požadovanou praxi získat v rámci společnosti, do které nastoupí na jinou pozici v rámci finančního a účetního oddělení a následně jim je umožněn přesun do oddělení controllingu.