„Začínali jsme o tomto projektu uvažovat před dvěma lety, kdy jsme začali otvírat moderní recepce. Měli jsme problém je na jednotlivých obvodních odděleních obsadit z vlastních zdrojů. Napadlo nás proto obsadit tato místa handicapovanými, z nichž mnozí mají vzdělání a jsou i jazykově vybaveni, ale mají problém s vlastním uplatněním,“ uvedl krajský policejní ředitel Jaroslav Skříčil. Dotace zajistí prostředky na platy pro 18 handicapovaných v Olomouckém kraji.

Zdravotně postižení, kteří začnou působit u policie od začátku dubna, nyní absolvují kurzy výpočetní techniky a komunikace. Kromě obvodních oddělení v Olomouci, Přerově, Uničově, Šumperku, Zábřehu a ve Šternberku budou pracovat také u olomoucké městské policie a také na recepci krajského policejního ředitelství.