„Provádění kontrol se zaměřuje na zjišťování výkonu nelegální práce, dále na zaměstnávání cizinců, zaměstnávání občanů EU a zaměstnávání cizinců s uděleným trvalým pobytem, činnost agentur práce, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,“ upřesnil Zdeněk Novotný, ředitel Úřadu práce v Plzni.

Pokud byla pokuta udělena, většinou to podle Novotného bylo kvůli umožnění výkonu nelegální práce cizincům nebo neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a zprostředkování zaměstnání v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.

U dalších 21 případů je připraveno zahájení správního řízení, jehož výsledkem bude nejspíš uložení dalších pokut. „V těchto případech se většinou jedná o umožnění výkonu nelegální práce cizincům ze strany zaměstnavatelů nebo neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU,“ dodává Novotný.

Na kontroly chodí úředníci s policisty a celníky

Od září 2010 provádí kontrolní oddělení Úřadu práce v Plzni na základě pokynu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) průběžné koordinované kontroly ve spolupráci s kontrolními pracovníky a inspektory z Oblastního ředitelství služby cizinecké policie - inspektorátu cizinecké policie Plzeň, Celního úřadu Plzeň, Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni a Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň - město na místě výkonu práce v oblastech stavebnictví, pohostinství a dalších.

Za porušování předpisů mohou podnikatelé přijít o živnostenská oprávnění

V souvislosti s prováděnými kontrolami podal Úřad práce v Plzni již tři návrhy živnostenskému úřadu na zrušení živnostenského oprávnění podnikatelům z důvodu závažného porušení zákona o zaměstnanosti. V těchto případech se jednalo o opakované závažné porušení zákona o zaměstnanosti, za které Úřad práce v Plzni za stejný správní delikt opakovaně uložil pravomocně pokutu a kdy se jednalo o umožnění výkonu nelegální práce cizincům.

Kontroly u agentur práce

Pracovníci Úřadu práce v Plzni během roku 2010 zkontrolovali také 30 agentur práce. Z toho ve 22 případech zjistili porušení zákona o zaměstnanosti. K 22. prosinci agenturám uložili 17 pokut v celkové výši 2 340 500 korun. Ve dvou případech zjistili, že agentura zprostředkovává zaměstnání bez vydaného platného povolení k této činnosti.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

U 35 zaměstnavatelů se kontrolní pracovníci Úřadu práce v Plzni zaměřili na dodržování zákona o zaměstnanosti z hlediska plnění povinného podílu zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat čtyři procenta lidí se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Povinný čtyřprocentní podíl mohou nahradit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než polovinou zaměstnanců se zdravotním postižením nebo odvodem do státního rozpočtu.

Na základě těchto kontrol pět zaměstnavatelů dodatečně odvedlo do státního rozpočtu celkem 550 000 korun.