Podle mluvčí ČOI Miloslavy Fléglové inspekce od ledna sníží počet zaměstnanců kvůli změně organizační struktury, od které si její vedení slibuje zefektivnění činnosti a úsporu nákladů. ČOI má nyní sedm regionálních inspektorátů, které příští rok po propuštění 23 lidí budou zaměstnávat 367 pracovníků. Na ústředním inspektorátu v Praze, který nevykonává kontrolní činnost a má na starost například právní záležitosti, má pracovat dalších 65 zaměstnanců. Změny podle Fléglové nebudou mít negativní vliv na kontrolní činnost.

Bývalá ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová, kterou na začátku listopadu odvolal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, informovala, že v době jejího odchodu z funkce inspekce zaměstnávala celkem 473 lidí, z toho 52 na ústředí. ČOI tak příští rok podle Příhodové hodlá personálně posílit pražskou centrálu na úkor regionálních inspektorátů, což by mohlo negativně ovlivnit kontrolní činnost. "Inspektorů bude v terénu méně. To je ta nejhorší varianta," podotkla.

Po listopadovém odvolání Příhodové se do ČOI vrátil její předchůdce Jiří Pěkný, kterého v roce 2007 odvolal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Z dokumentů inspekce vyplývá, že Pěkný nyní v pražském ústředí ČOI zastává post vedoucího oddělení vnitřní kontroly, auditu a veřejných zakázek. Od ledna se pak Pěkný má stát ředitelem nově zřízené kanceláře úřadu, která bude mít na starost například vnitřní kontrolu, administraci veřejných zakázek či stížnosti a podněty spotřebitelů. Tuto informaci Fléglová nepotvrdila.

MPO v roce 2007 odvolání Pěkného zdůvodnilo nízkou efektivitou práce ústředního inspektorátu v Praze. ČOI se pod vedením Pěkného navíc podle tehdejšího náměstka MPO Luboše Vaňka neochotně zapojovala do projektu snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých podnikatelů. Pěkný ale se zdůvodněním svého odvolání nesouhlasil.

Auditoři po odchodu Pěkného z funkce odhalili nedostatky v provozování autoparku ústředního inspektorátu ČOI v Praze a v centrálním skladu zabavených padělků v Bečvárech u Kolína. Pěkný se proti výsledku kontroly ohradil a prohlásil, že tento postup měl za cíl poškodit bývalé vedení ČOI v očích veřejnosti a ospravedlnit změny v inspekci po nástupu Příhodové do funkce.

Příhodová také zrušila výběrové řízení na prodej rekreační chaty inspekce ve Špindlerově Mlýně, které vyhlásil Pěkný. Zatímco původní odhadní cena byla stanovena na dva miliony korun, tak v novém výběrovém řízení byla chata nakonec prodána za 22 milionů korun.

ČOI je kontrolním orgánem státní správy a podléhá ministerstvu průmyslu a obchodu. Kontroluje právnické a fyzické osoby, které prodávají či dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh. Zároveň monitoruje dodržování zákona v poskytování služeb.