Jednu z možností, jak se na tento očekávaný růst připravit, představují síťové akademie Cisco (Cisco Networking Academy). Ty již desátým rokem připravují studenty a zájemce z řad veřejnosti na budoucí kariéru v oblasti informačních technologií.

V září byla slavnostně otevřena nová Cisco akademie na Střední průmyslové škole na Proseku. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně pak nově zavedly do výuky nejvyšší stupeň kurzů Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Firmy vyžadují praktický přístup k řešení úkolů

„Ve firmách roste poptávka po IT profesionálech s praktickým přístupem k řešení úkolů a souvisejícími zkušenostmi. Díky dlouhodobé spolupráci se středními a vysokými školami jsme vytvořili ucelenou a prakticky orientovanou výuku v oblasti ICT. Díky tomu jsou absolventi připraveni na konkrétní úkoly v podnikové praxi a na pracovním trhu nacházejí dobré uplatnění,“ uvedl Karol Kniewald, koordinátor programu Cisco Networking Academy v České republice.

Střední průmyslová škola na Proseku uvedla v září do provozu novou Laboratoř informačních technologií a může tak začít připravovat studenty na získání certifikace CISCO. Podle Lukáše Procházky, který se ve škole na vybudování laboratoře podílel, studenti středních škol oceňují na Cisco akademii zejména možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu, což jim přináší zlepšení pozice na trhu práce.

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) letos nově otevřely pro své studenty kurzy CCNP, které nabízejí nejvyšší stupeň odborného vzdělání v rámci Cisco Networking Academy. Kurz, který je zaměřen na síťové konfigurace, diagnostiku sítí a odhalování a odstraňování problémů v sítích, je přípravou na získání mezinárodně uznávaného certifikátu.

Na kurzy si studenti museli vydělat na brigádách

„Zavedením nového kurzu jsme chtěli vyhovět přáním studentů, kteří sami o něj projevují velký zájem, a zároveň se snažíme rozvíjet jejich oborové znalosti. Motivace studentů je obrovská, což dokládá i fakt, že si mnozí museli na studium vydělat na brigádách, přičemž jejich kamarádi byli třeba na dovolené. Vysoké školy jsou občas kritizovány za to, že jejich výuka je víceméně teoretická. I u nás byly počítačové sítě vyučované teoretickým způsobem, ale díky integraci kurzů Cisco do naší výuky si studenti mohou své znalosti vyzkoušet v praxi a jejich odezva je tak velmi pozitivní,“ řekl Vladimír Soběslav, instruktor CISCO Networking Academy, FIM UHK.

Školící program Cisco Networking Academy, který používá e-learningový model jako kombinaci webových a instruktorských školení spolu s praxí v laboratorním prostředí, pomáhá v České republice jubilejním desátým rokem zvyšovat úroveň odborné vzdělanosti v oblasti síťových technologií. V současné době funguje v České republice 71 akademií, kde každý rok v rámci programu studuje kolem 7000 studentů.