V rámci výzkumu byli formou skupinových diskuzí a individuálních rozhovorů dotazováni zástupci firem působících v regionech ČR. „Zajímala nás především taková odvětví, ve kterých jsou podmínky k harmonizaci práce a rodiny poměrně náročné: maloobchod nebo výroba a služby,“ říká manažerka projektu Nina Bosničová.

Když se vedení firem shodne se zaměstnanci

„Cílem výzkumu bylo zjistit specifické potřeby a možnosti rozvoje těchto firem v oblasti managementu lidských zdrojů. Analyzována byla zejména témata možností flexibilizace pracovního času a místa, poskytování firemních benefitů na podporu slaďování práce a rodiny a specifika managementu rodičů malých dětí a osob pečujících o závislé osoby,“ popisuje Bosničová.

Firmy, které dosahují v této oblasti nejlepších výsledků, pak podle ní pak nechápou slaďování pouze jako nabídku určitých alternativních pracovních opatření, ale zejména jako snaha o efektivní práci, a to platí ze strany vedení firem i ze strany zaměstnaných, kteří úspěšně slaďují.[celá zpráva]

Slaďování jako součást firemní kultury

Výzkum také zjistil, že pokud má mít zavádění principů slaďování opravdu pozitivní přínos pro firmu, a ne pouze pro jednotlivce s ohledem na jejich soukromý pocit spokojenosti, potom je potřeba zahrnout tato hlediska do firemní kultury. K tomu je však nutná podpora vedení společnosti, které garantuje prostor pro realizaci programů, nezpochybňuje je a také umožňuje, případně jde dokonce osobním příkladem. Konkrétní případy z výzkumu ukazují, kdy vstřícnost v oblasti slaďování pro firmu znamenala přínos v udržení kvalifikovaných zaměstnankyň, které se odvděčují i velkou loajalitou. Stejně tak se objevily příklady toho, kdy se firmy samy připravily o možnost takové spolupráce.

I muži mají své dny...

Jeden ze závěrů výzkumu se týká i problematiky slaďování u mužů. Situace, kdy muž požádá o nějakou formu zkráceného úvazku, či jinou alternativu, jsou méně obvyklé, nicméně i ti muži, kteří chtějí pracovat na plný úvazek, mohou mít svoje potřeby v oblasti rodiny či osobního života. Vynucování přesčasů, nejistota ohledně čerpání dovolených, častá práce o víkendech či večerech, to vše může mít pro ně negativní následky. „Jinými slovy to, že o tom třeba muži tolik nemluví a že chtějí pracovat naplno, neznamená, že nemají potřeby v oblasti slaďování a že by zaměstnavatelé neměli brát ohledy na jejich psychickou pohodu,“ doplňuje Nina Bosničová.