Certifikát DS Label znamená potvrzení srovnatelnosti vzdělání nabytého v různých zemích. Sděluje se jím, že vysoká škola ve svém anglickém dodatku k diplomu přesně a věcně správně popisuje absolvovaný studijní program, získané kompetence a postavení absolvované vysoké školy ve vzdělávacím systému příslušné země. Tím usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí držitelům takto označeného vysokoškolského diplomu.

O certifikát žádalo devět českých škol

O získání certifikátu DS Label požádalo devět vysokých škol z České republiky, k posouzení v Evropské komisi bylo nominováno pouze pět škol, z nichž čtyři certifikát obdržely.

Na Univerzitě Hradec Králové ročně získá vysokoškolské vzdělání ve zvoleném oboru přibližně 1700 studentů. V těchto měsících probíhá přijímací řízení, na jehož základě je univerzita připravena přijmout ke studiu 2960 uchazečů. V letošním roce UHK obdržela rekordní počet přibližně 13 000 přihlášek ke studiu. Přesto si v několika oborech ani z tohoto množství nevybrala své budoucí studenty a šance vstoupit do řad jejích posluchačů tedy zůstávají v několika oblastech stále otevřené.

Některé obory chystají druhé kolo přijímaček

Kupříkladu Filozofická fakulta vypisuje druhé kolo přijímacího řízení v bakalářských oborech Počítačová podpora v archivnictví, Počítačová podpora v archeologii, Prezentace a ochrana kulturního dědictví a Archivnictví-historie, dále v navazujícím magisterském studiu oborů Historie, Politologie - africká studia a Politologie - latinskoamerická studia a k doktorskému studiu v oboru České a československé dějiny. Termín pro podání přihlášek je 16. srpna 2010.

Rovněž Pedagogická fakulta otevírá druhé kolo přijímacího řízení. Jedná se o bakalářské obory Finanční a pojistná matematika, Fyzikálně technická měření a výpočetní technika, Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk, Náboženská výchova, Uměleckořemeslné textilní disciplíny, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání a Základy techniky se zaměřením na vzdělávání. Termín pro odevzdání přihlášek je 10. srpna 2010.

Právě studenti přírodovědných a technických oborů, jež jsou dosud garantovány Pedagogickou fakultou, se stanou od 1. září 2010 posluchači nové Přírodovědecké fakulty UHK, což jejich budoucím zaměstnavatelům zpřehlední a zjednoznační kvalifikaci uchazečů o zaměstnání.