Podle účastníků je klíčové, aby koncepční a promyšlená změna zákona vytvořila prostředí, kde je snadné vytvářet nová pracovní místa a možné lépe udržet zaměstnance i během nepříznivého období.

Iniciativa uvítala snahu budoucí trojkoalice o dílčí změny zákoníku práce, zdůraznila ale, že je především nutné změnit současnou koncepci této stěžejní právní normy. Nynější zákoník je v podstatě opsaným starým zákoníkem práce z roku 1965 a neodpovídá dnešním potřebám pracovního trhu. Účastnici se shodli na tom, že zákoník práce by měl optimálně obsahovat jen katalog minimálních práv a povinností. Ostatní záležitosti by měly být předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, případně odborovou organizací.

Rozlišit výši odstupného, prodloužit zkušební dobu, upravit výpovědní důvody

V rámci navrhovaných změn iniciativa vyjádřila podporu rozlišování výše odstupného, prodloužení zkušební doby a zdůraznila potřebu upravit výpovědní důvody, které jsou nyní příliš podrobné. Další velmi potřebnou změnou je pak podle iniciativy úprava konta pracovní doby, jehož zavedení je v současné době velmi problematické a v praxi k tomu téměř nedochází.

„Dosud byla změna zákoníku práce vulgarizována do podoby výpovědi bez udání důvodu. Řada potřebných změn je ale přínosná jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance,“ říká Klára Valentová, specialistka na pracovní právo z Ambruz & Dark. „Prostřednictvím iniciativy chceme dát k dispozici také přehled možných řešení z jiných zemí EU,“ dodává Valentová.

„Zaměstnavatelé chtějí podmínky, které jim lépe umožní udržet si i v nejtěžších časech pracovníky, s nimiž mají dobré dlouholeté zkušenosti a do jejichž rozvoje investovali,“ dodává Jan Malý, odborník na efektivitu organizační struktury, PricewaterhouseCoopers ČR.

Flexibilitu zatím nahrazují agentury práce

„Rigidní zákoník práce sice zvyšuje význam agentur práce jako náhrady flexibility, takže já jako zástupce agentury bych ho vlastně měl chválit,“ říká Jan Kozina z personální agentury Trenkwalder, „jenže jednak je to celospolečensky celé špatně a také pro agentury je zákoník práce zastaralý, pracný a nesmyslně omezující. Změny jsou nevyhnutelné.“

„Firmy musí mít možnost reagovat na vývoj na trhu a aktuální zakázkovou situaci. Jedině tak si budou schopny udržet konkurenceschopnost. Ta je společným zájmem zaměstnavatelů i zaměstnanců“, dodává Radomír Šimek, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Měl by vzniknout reprezentativní hlas z prostředí byznysu

Účastníci setkání se rovněž dohodli na tom, aby se iniciativa „Pružné pracovní právo 2010“ pokusila provázat a koordinovat s dalšími aktivitami směřujícími k větší flexibilitě českého trhu práce. Měl by tak vzniknout reprezentativní hlas z prostředí byznysu. K iniciativě se již v počátku připojila Česko-německá obchodní a průmyslová komora (zastupující 3500 firem v České republice) a nyní je iniciativa v kontaktu také s Americkou obchodní komorou.

Iniciátoři výzvy svolají na září další kulatý stůl, kde chtějí pokračovat v diskusi o konkrétních opatřeních. Do té doby budou také pečlivě sledovat vývoj jednání trojkoalice o zákoníku práce tak, aby iniciativa byla připravena, coby odborný partner, dát své názory k dispozici politické reprezentaci.