Program představuje komplexní plán podpory zaměstnanosti pro cílovou skupinu zájemců o zaměstnání charakterizovanou zejména nízkou kvalifikací a vzděláním a vyšším věkem nad 50 let.

Svými aktivitami reaguje na základní potřeby cílové skupiny osob pro uplatnění na trhu práce a obsahuje ucelený a individuální přístup k těmto osobám. Zahrnuje aktivity pracovní diagnostiky, zprostředkování zaměstnání a individuální odborné pracovní poradenství.

Náplní projektu je důraz na podporu doplnění kvalifikace a rekvalifikace účastníků, včetně podpory motivace v programech "50+ - Vzdělání je šance" a v rekvalifikačních akreditovaných počítačových kurzech pro 35 absolventů. Účastníci celého programu mohou využívat Studio práce - pro samostatné vyhledávání nabídek práce a komunikaci s potencionálními zaměstnavateli. Projekt počítá s podporou uplatnění na trhu práce prostřednictvím příspěvku na úhradu mzdových nákladů pro 28 osob.

Služby jsou součástí aktivit nového Centra podpory zaměstnanosti, které od února 2010 poskytuje služby lidem abstinujícím, ohroženým závislostí nebo těm, kteří se léčí ze závislosti na alkoholu. Hlavní činností Centra je následná péče o tzv. odléčené a abstinující osoby, jejich resocializace a návrat na pracovní trh. Nový projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.