„Kdysi jsme se chytali za každý knoflík, když jsme nějakého kominíka potkali. Dnes vidět kominíka na pražských ulicích, to už je velká sláva a mimořádnost. Časy se mění, ale snažíme se, aby řemeslo žilo dál,“ řekl pražský primátor Pavel Bém.

V Praze je jen jedna škola, přibylo jí 50 % zájemců

V Praze existuje pouze jedna škola ve zřizovatelské působnosti hl. m. Prahy, která vyučuje obor vzdělávání s výučním listem Kominík. Tou je Střední odborná škola stavební a zahradnická na Praze 9. V letošním školním roce vyučuje škola v tomto oboru dvacet jedna žáků, do prvního ročníku se tak přihlásilo o takřka padesát procent více učňů, než v předešlých letech. Přesto kominický obor pociťuje velký úbytek zájemců a počet kominíků nepokrývá potřeby trhu. Vylézt na komín si vyzkoušel také pražský primátor, spolu s učni – kominíky pročistili komín Malostranského gymnázia v Josefské ulici na Praze 1.

Jak popularizovat odborné školství

Cílem akce na podporu učňovského vzdělání je do učebních oborů v hlavním městě přitáhnout co nejvíce mladých zájemců o řemeslo. Náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková dodala: „Už více než rok se v Praze snažíme popularizovat odborné školství a učňovskou tématiku. Dnešní akce je jednou z mnoha, klademe si za cíl propagovat učňovské školství a omezit propad uchazečů o učňovské vzdělání. Naším cílem je přilákat více dětí do učňovských a odborných škol.“

Před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí se pak celý průvod setkal s nejstarším kominíkem v Praze. Tím je pan Alois Pajer, který ve svých 89 letech stále hrdě reprezentuje kominické řemeslo. Od primátora Pavla Béma převzal pamětní list a medaili.