Agentury práce mají podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti každoročně povinnost nahlásit tyto údaje do 31. ledna. MPSV tyto údaje vyžaduje, aby mělo přehled o podílu účasti zprostředkovatelů na trhu práce,

"Povinnost agentur práce poskytovat statistické údaje obsahuje zákon o zaměstnanosti už od roku 2004," upozorňuje mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. Od 1. ledna 2009 má podle § 63 zákona o zaměstnanosti MPSV povinnost odejmout povolení k činnosti v případech, kdy agentura práce nesplní oznamovací povinnost opakovaně.

"MPSV a úřady práce na to zprostředkovatele upozorňovaly v loňském roce pomocí informační kampaně. Ta byla mimo jiné o tom, že 'přehledy o činnosti' mohou agentury odevzdávat v písemné i elektronické podobě prostřednictvím portálu MPSV," připomíná Filipová.

Pracovních míst podstatně ubylo, agentur je skoro stejné množství

MPSV ke konci roku 2009 evidovalo celkem 2150 agentur práce s licencí na zprostředkování zaměstnání. I přes dopady ekonomické krize, kdy výrazně poklesla nabídka volných pracovních míst, je to pouze o 72 zprostředkovatelů méně než v roce 2008. Více o evidenci agentur práce naleznete zde.

Úřady práce v loňském roce zkontrolovaly 674 zprostředkovatelů zaměstnání a uložily jim 153 pokut v celkové výši 22 330 881 Kč. Do oblasti činnosti agentur práce by měla zasáhnout připravovaná novela zákona o zaměstnanosti. Počítá mj. s důslednější kontrolou zprostředkovatelů a zpřísněním podmínek pro obdržení licence.