"V Plzni se na nás od začátku roku 2010 Bulhaři obrátili již 115krát, to je asi desetkrát více než před rokem," řekla Kateřina Churtajeva z Charity CZ. V Brně podle ní vzrostl počet bulharských občanů hledajících pomoc zhruba dvakrát. Nouzovou situaci zaregistrovaly také pražské Občanské sdružení Berkat - Komunitní centrum Inbáze, Sdružení pro integraci a migraci či pardubická organizace Most pro lidská práva.

Celý problém podle neziskových organizací působí některé pracovní agentury, které lidem v Bulharsku za úplatu nabízejí práci v České republice. "Když potom občané Bulharska přijedou, tak buď ta práce není vůbec, nebo je načerno bez pracovní smlouvy," říká Helena Dufková z Diecézní charity Plzeň. Lidé bez pracovní smlouvy potom dostávají nižší nebo vůbec žádnou mzdu a nemohou se obrátit ani na Inspektorát práce, protože nemají důkazy.

Občané Bulharska, a také částečně Rumunska, převzali toto postavení po obyvatelích třetích zemí, kteří v současnosti získávají pracovní vízum do ČR jenom obtížně. Oproti tomu obyvatelé Bulharska jako občané jedné z členských zemí Evropské unie vízum nepotřebují. Na rozdíl od občanů nečlenských zemí EU se však na ně nevztahují integrační ani asistenční projekty. Mají sice nárok na sociální ochranu jako občané ČR, ve skutečnosti ale narážejí na neznalost prostředí a na jazykovou bariéru.