"Na výstavě se představí společnosti, které se zabývají rekvalifikacemi, školeními, jazykovými kurzy nebo například poskytováním poradenských a sociálních služeb," informovala mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Výstava má podle ní přilákat nejen zájemce o zaměstnání, ale i širší veřejnost a zaměstnavatele. "Pro ty je dobrou příležitostí, jak navázat kontakty se vzdělávacími středisky, se kterými mohou spolupracovat na vlastních školících aktivitách," zdůraznila Filipová.

Mezi ně patří i aktivity dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí a Evropským sociálním fondem, jako jsou „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“, které pomáhají zaměstnavatelům zmírňovat dopady světové hospodářské krize.

Na minulém ročníku výstavy „Celoživotní učení 2009“ se představilo téměř 20 vystavovatelů. Návštěvníkům nabídli různé možnosti zvyšování kvalifikace a dovedností na trhu práce. Nejčastěji se týkaly práce na počítači, ekonomiky, personalistiky, strojírenství, zdravotnictví, jazykové výuky a praktických kurzů jako svařování či řízení vysokozdvižného vozíku.

Podle organizátorů by se druhého ročníku mohlo zúčastnit více vystavovatelů a akce by měla nabídnout obsáhlejší vzdělávací i doprovodné služby. Mimo jiné se uskuteční prezentace projektů Finanční gramotnost, UNIV 2 KRAJE (zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání) a Evropských služeb zaměstnanosti (EURES).

Výstava se bude konat od 10 do 16 hodin v Sokolovně Rokycany. Návštěvníci i vystavovatelé se jí mohou zúčastnit zdarma.