Před osmi měsíci automobilka zavedla systém rozdělení nabídky v závodní jídelně podle semaforu – zelená, oranžová, červená. Nyní už celá třetina strávníků volí zelenou barvu, tedy dietní nebo lehká jídla.

„Dělení stravy a celkovou koncepci projektu jsme konzultovali i se známou propagátorkou zdravého stravování a životního stylu Kateřinou Cajthamlovou, která našim zaměstnancům vyvrátila řadu mýtů o tom, že chce-li se někdo dobře a dosyta najíst, bez řízku přes celý talíř to nepůjde,“ komentuje projekt Vadim Petrov, generální manažer oddělení Podnikové záležitosti.

YAKUZEN neboli zdravé jídlo

Projekt zaujal nejen samotné zaměstnance, ale i nutriční odborníky z Japonska, kteří koncem března navštívili kolínskou automobilku, aby zde načerpali inspiraci. Mezi hosty byli i profesorka Jošimi Minari z fakulty nutričních věd a pan profesor Noritaka Tokuji z univerzity zabývající se vlivem pracovního prostředí na zdraví.

Zástupci TPCA jim představili vývoj projektu a plán jeho dalšího rozvoje. „Vnímali systém stravy podle semaforu jako zcela unikátní a zároveň ocenili jeho jednoduchost. Na oplátku nám představili své vlastní projekty zabývající se zdravou stravou včetně studie YAKUZEN (zdravé jídlo) a nabídli nám spolupráci v této oblasti. Značení jídel pomocí semaforu plánují využít v Japonsku a o jeho úspěchu nás budou informovat,“ dodává Vadim Petrov.

Jak to vidí šéfkuchař

„Nejtěžší při sestavování jídelníčků je určitě uhlídat pestrost nabízených jídel, kombinaci různých druhů mas, příloh, ale třeba i barevnost. Zdravá jídla, která jsme začali v loňském roce hodně sledovat, vyžadují i jiné procedury přípravy,“ říká Luboš Skřivánek, šéfkuchař v TPCA.

Hovoří například o tom, že u kuchařů je třeba odstranit nevhodné návyky při ochucování – omezit solení, používat jen kvalitní jednodruhové koření. „Velmi důležité je i servírování jídel,“ upozorňuje Skřivánek. „Musí se připravit tak, aby i půl hodiny po přípravě vypadalo a chutnalo stejně jako těsně po uvaření. Proto je kladen větší důraz na suroviny a hlavně na technologii úpravy jídel. I proto příprava zdravého jídla neprobíhá současně s přípravou ostatních pokrmů – vše musí být pod maximální kontrolou šéfkuchaře,“ dodává šéfkuchař.

Jak se stravují zaměstnanci TPCA
Zdravé stravování je jednou z částí projektu „zdravý zaměstnanec“, který zahrnuje řadu aktivit, jako např. lékařská péče, rehabilitace, kampaň proti kouření apod.
Projekt semaforu jako ukazatele, o jakou stravu se jedná (co do zátěže pro organismus), byl spuštěn v srpnu 2009.
Jídelní lístky sestavovala na začátku projektu nutriční specialistka cateringové firmy Aramark, nyní již tvoří jídelníček šéfkuchař kolínského provozu a s nutriční specialistkou je pouze konzultuje.
Po tři čtvrtě roce fungování projektu volí zdravá jídla celá třetina zaměstnanců.
Projekt inspiroval nutriční odborníky z Japonska a bude aplikován ve vybraných firmách v Japonsku.