Data ale nejsou příliš spolehlivá, vyskytují se v nich často rozdílné údaje, řekl na lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina v Brně Jindřich Neruda z Mendelovy univerzity.

"Vycházet lze buď ze Zelené zprávy ministerstva, kde se ale u některých údajů objevují v pozdějších letech zpětně odlišné hodnoty. Český statistický úřad zase neuvádí konkrétní údaje pouze za lesnictví, ale jen v součtu za více oborů," řekl Neruda.

Pokud se ale obě statistiky spojí, je zřejmé, že práce v lesích je ze všech činností v zemědělství nejnebezpečnější. Zatímco v počtu úrazů se lesnictví na čtyřlístku zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost podílí dlouhodobě zhruba deseti procenty, v případě smrtelných úrazů je to několikanásobně více. V roce 2007, kdy se Českem prohnal orkán Kyrill, to bylo dokonce 67 procent.

Podle Nerudy je ale počet zranění a smrtelných úrazů v lesnictví ve skutečnosti mnohem vyšší. Mezi pracovní úrazy totiž spadají jen ty, které se stanou zaměstnancům. Naprostou většinu prací v lesích ale v Česku vykonávají nasmlouvaní externí dělníci.

K nejrizikovějším pracím v lesích patří těžba, která je doposud prováděna ručně pomocí motorových pil, a manipulace s dřívím při jeho odvozu. "Příčiny úrazů se ale v čase mění. Především se snižuje odborná kvalifikace, například odchodem zkušených pracovníků do důchodu, nastupující mladší ročníky pak přeceňují své schopnosti a často riskují," řekl Neruda.