Zaměstnavatel mi už několik měsíců nezaplatil celou mzdu s odůvodněním, že nemá peníze. Vím, že na mzdy peníze má, jen krize zneužívá proti nám. Bohužel neumím podat žalobu a z důvodu finanční nouze si nemohu ani dovolit kontaktovat právníka. Zároveň se bojím, kolik budu muset soudu zaplatit. Existují zde nějaké možnosti, jak získat právní pomoc bezplatně a nebo alespoň neplatit vysoké soudní poplatky v případě podání žaloby?

Pokud budete žalovat svého zaměstnavatele na zaplacení dlužné mzdy, budete podle zákona o soudních poplatcích povinen zaplatit soudní poplatek. Výše poplatku je vypočtena jako 4 % žalobou požadované částky, jde-li o částku vyšší než 15 000 Kč. Budete-li žalovat částku nižší než 15 000 Kč, tento soudní poplatek bude činit 600 Kč.

V případě, že jste skutečně ve finanční nouzi, můžete požádat soud o osvobození soudních poplatků. Je pravděpodobné, že soud vaší žádosti vzhledem k vyživovací funkci mzdy vyhoví. Žádost o osvobození od soudního poplatku podejte soudu nejlépe spolu s danou žalobou. S placením případného soudního poplatku pak vyčkejte do rozhodnutí soudu o vaší žádosti o osvobození.

Kdo poskytne bezplatnou pomoc

S podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků a rovněž samotné žaloby vám mohou pomoci různá sdružení, která se zabývají bezplatnou právní pomocí. Tato sdružení lze nalézt prostřednictvím webových stránek např. www.potrebujipravnika.cz, www.pilaw.cz, www.bezplatnapravnipomoc.cz nebo www.probonocentrum.cz.

Bezplatné právní poradenství poskytuje v určitém rozsahu i Česká advokátní komora. Podrobné informace včetně kontaktů lze nalézt na adrese www.cak.cz v sekci „Bezplatné právní poradenství“.

Své právníky mají i odbory

Působí-li u vašeho zaměstnavatele  odborová organizace, lze se obrátit  s prosbou o pomoc i na ni. V rámci odborových svazů pracují specializovaní právníci, kteří si budou vědět rady i s vaším případem.  Odborové organizace však často poskytují tuto pomoc pouze svým členům – bude nutné, abyste si nejdřív zjistil, systém funguje u Vás.

Poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek můžete v neposlední řadě získat i na Státním úřadu inspekce práce – www.suip.cz. Veřejnosti je určena emailová adresa poradenstvi@suip.cz.

Máte-li obavy, že se v soudním sporu nevyznáte a proto svůj spor prohrajete, můžete požádat soud o ustanovení právního zástupce. Soud takové žádosti může vyhovět, pokud budete splňovat podmínky pro osvobození od soudních poplatků (viz. výše). Odměnu tohoto právního zástupce pak bude platit stát.

Zcela výjimečným způsobem probíhá ustanovení advokáta prostřednictvím České advokátní komory. Podmínky a podrobnosti k tomuto postupu naleznete na www.cak.cz v sekci „Určování advokátů za sníženou odměnu či bezplatně“.

Rada na závěr

Předtím, než se však rozhodnete žalobu podat, měl byste zaměstnavatele písemně vyzvat k zaplacení dlužné mzdy. Nezapomínejte, že nemáte povinnost v zaměstnání, kde vám zaměstnavatel dlouhodobě mzdu neplatí, zůstat – můžete s ním zrušit okamžitým způsobem pracovní poměr s nárokem na tříměsíční odstupné. Nárok na zaplacení dlužné mzdy vám tímto samozřejmě nezanikne.

Na dnešní dotaz odpovídaly Romana Kaletová a Lucie Váňová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků.