Naopak téměř třetina zaměstnanců ubyla v zemědělství, lesnictví a rybářství a v těžbě surovin, vyplývá z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. Výraznější nárůst zaměstnanců v porovnání let 2000 a 2008 nastal podle ČSÚ také v podnicích, které provádějí opravu a údržbu motorových vozidel, a to ze zhruba 439 000 lidí na 512 000 lidí. Ve zpracovatelském průmyslu se počet zaměstnanců zvýšil o více než 48 000 na 1,24 miliónu lidí.

Počet zaměstnanců nejvíce klesal v zemědělství

Od roku 2000 se naopak postupně snižoval počet pracujících v českém zemědělství, lesnictví a rybářství, z více než 175 000 lidí na necelých 120 000 v roce 2008. Výrazněji se během devíti let snížil i počet pracujících v odvětví těžby a dobývání surovin, a to o 18 300 na 40 900.

V porovnání let 2000 a 2008 se snížily i počty lidí pracujících v peněžnictví a pojišťovnictví, a to o 4700 na 68 400, ačkoliv v roce 2005 jich v tomto odvětví pracovalo jen 62 200. Výraznější úbytek zaměstnanců byl i v oblasti nemovitostí, v roce 2000 zde pracovalo 50 500 lidí a v roce 2008 jen necelých 44 000. Nejníže spadl v tomto odvětví stav pracovníků v roce 2004, kdy jich statistici napočítali přes 37 000.

Mezi lety 2000 a 2008 se jen mírně se snížil počet lidí, kteří pracují ve stavebnictví. V průběhu let však podle údajů statistiků jejich počet mírně rostl i klesal, k loňskému roku bylo ve stavebnictví zaměstnáno 270 500 lidí. Podobný vývoj i počty statistici zaznamenali i v odvětví dopravy a skladování.