Firmy mohou k tomuto opatření využít například krácení prémií, neboť v loňském roce byl jejich podíl na celkové mzdě 14,6 procenta, což bylo o procentní bod více proti roku 2007. Průměrná mzda v tuzemsku loni mírně přesáhla 23 500 korun.

Tuzemské podniky přistupují ke snižování mezd vzhledem k výraznému poklesu jejich zakázek kvůli udržení výroby. Jak potvrdilo dubnové šetření svazu, pokles zakázek v tomto pololetí předpokládá téměř 90 procent firem. Necelých 60 procent podniků nepřistoupilo však ještě k propouštění zaměstnanců nebo omezilo jejich stav jen v řádu několika procent.

Snížit mzdy či propouštět?

V situaci rozhodování o tom, zda kvůli nedostatku zakázek snížit přechodně mzdy či propustit část zaměstnanců, se v současné době ocitá celá řada velkých i malých firem. Ve velkých podnicích, kde fungují odborové svazy, probíhají mezi zástupci vedení a odborářů složitá jednání.

Například těžební společnost OKD po dohodě s odbory nebude snižovat základní platy svým zaměstnancům, jak původně zamýšlela. Firma sice nebude hromadně propouštět, omezí ale počet pracovníků dodavatelských firem.

Podle odborářů často ale některé firmy krizi zneužívají na úkor zaměstnanců. Přestože jsou ziskové, chystají se masivně propouštět i snižovat platy. Odboráři se také domnívají, že zaměstnavatelé ponechají příliš nízké mzdy snížené kvůli udržení zaměstnanosti i po odeznění krize. Na demonstraci zorganizované Českomoravskou konfederací odborových svazů proti takovým dopadům hospodářské krize se v Praze minulý týden sešlo až 30 000 lidí.