Boj pod mottem "stejný plat za stejnou práci" vyhlásil eurokomisař pro sociální věci Vladimír Špidla při příležitosti Mezinárodního dne žen, který se slaví 8. března.  "Rozdíly v odměňování žen a mužů mají řadu příčin, a vyžadují proto komplexní řešení. Je zapotřebí učinit opatření na všech úrovních a zapojit všechny zúčastněné strany - zaměstnavatele a odborové organizace, vnitrostátní orgány a všechny občany," uvedl Špidla.

Eurokomisař uvedl, že přestože cílem kampaně, která potrvá až do srpna, je osvěta, EK se podle něj nevyhýbá ani úvahám o případných legislativních krocích v tomto směru. Podle Špidly komise ještě v březnu zveřejní podrobnou studii o tom, jak problémy nerovnosti obou pohlaví nejen v oblasti výše mezd řeší legislativy jednotlivých členských států. Teprve potom prý komise rozhodne, zda bude v tomto směru nutno přijmout nějaká další opatření.

Nejlepší Itálie, nejhorší Estonsko

Rozdíl v platech mezi muži a ženami se v roce 2007 podle studie Eurostatu v členských státech pohyboval od 4,4 % v Itálii až po 30,3 % v Estonsku. Česko je s 23,6 % až na 23. místě, a to spolu se Slovenskem a Nizozemskem. Špatné výsledky má i Rakousko, které se s rozdílem mezi platy obou pohlaví ve výši 25,5 procenta umístilo na předposlední pozici.

Podle Špidly je práce žen někdy stále ještě vnímána jako méně hodnotná než práce mužů. Ženy prý také často pracují v odvětvích, v nichž jsou mzdy průměrně nižší než mzdy v tradičně mužských odvětvích - například pokladní v supermarketech obvykle vydělávají méně než skladníci.

Ženy mají těžší přístup k vyšším funkcím

Ženy mají podle eurokomisaře také často horší přístup k vysokým funkcím v podnicích než muži a obecně je pro ně těžší sladit osobní a pracovní život. Proto je také vyšší riziko, že více žen než mužů bude ve stáří ohroženo chudobou. Podle EK je 21 procent žen ve věku 65 let ohroženo chudobou, u mužů je to 16 procent.

Špidla citoval z jedné francouzské studie na toto téma, podle níž podniky, které měly ve vedení svých finančních oddělení ženy, jsou na tom v současné hospodářské krizi lépe, než firmy, které tam mají většinu mužů. Podle Špidly by tedy firmy měly vědět, že motivací pro zajištění rovných podmínek pro obě pohlaví je nejen faktor morální, ale i faktor ekonomický.

Zásada stejný plat za stejnou práci v EU je zakotvena v unijní Římské smlouvě z roku 1957.