Pracovní skupina je společným projektem Unie malých a středních podniků a Hospodářské komory. Zastoupení v ní má odborná veřejnost, podnikatelé, politici a vrcholoví manažeři velkých firem. Pracovat má na legislativních návrzích a doporučeních pro usnadnění podnikání.

Skupina se bude scházet pravidelně jednou měsíčně a mimoto budou její členové mezi sebou neustále komunikovat. "Ačkoliv se podmínky pro podnikání výrazně zlepšily, pořád je spousta mezer, které můžeme touto iniciativou vyplnit," uvedl Šeich. Podle prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela je stále nutné prosazovat dobré návrhy pro rozvoj podnikání nebo jeho usnadnění, tedy snížení byrokratické zátěže.

Šeich navrhl dále třeba zjednodušení zakládání společností, kdy by se změny nemusely dělat notářským zápisem, ale ohlašovací povinností. Přínosem by podle něj bylo také centrální místo pro elektronická podání, takže jeden formulář s elektronickým podpisem by se automaticky rozeslal všem státním institucím. Mezi Kuželovy návrhy patří i novela zákona o veřejných zakázkách, jež by lépe definovala kritéria výběru či stanovení platby pro výherce výběrového řízení.