Podotkl, že vězni, kteří během výkonu trestu pracují, mají po propuštění na svobodu mnohem menší sklony k recidivě. Jednodušeji se také řeší případná úhrada škody, kterou svou trestnou činností způsobili, nebo například placení alimentů.

"Rádi bychom zaměstnanost dále zvyšovali. Naší vizí je zvýšit ji během dvou let až na 65 procent a v horizontu šesti let na 70 procent," řekl ministr Českému rozhlasu při dnešní návštěvě v Oráčově. Dodal, že Česká republika by tak v tomto směru zcela splňovala standardy Evropské unie i Rady Evropy.

Oráčov je v zaměstnávání vězňů průkopníkem

Vybudování nové výrobní zóny v Oráčově stálo přes 70 milionů korun. Zatím je v areálu jedna výrobní hala, v níž může ve dvou směnách pracovat celkem 160 lidí. V současnosti má být jejich pracovním úkolem kompletace propagačních materiálů. V budoucnu by v areálu mohly vyrůst další dvě až tři výrobní haly. Vše bude ale záviset na tom, kolik se na tyto projekty podaří najít peněz. Podobná zóna jako v Oráčově má v příštích letech vzniknout také v sousedství věznice Plzeň - Bory.

Věznice Oráčov vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených jednak v rámci vnitřního provozu a jednak smluvně u jiných subjektů. Část odsouzených pracuje při zajišťování služeb nezbytných pro chod věznice (např. kuchaři, skladníci, údržbáři, krejčí, obuvník, automechanik, knihovník, holič).

Prostřednictvím hospodářské činnosti jsou smluvně s různými subjekty sjednávány pracovní příležitosti pro odsouzené ve věznici nebo mimo ni. Relativně stálá pracoviště uvnitř věznice jsou na dvou pracovištích při výrobě polotovarů a kompletace propagačních materiálů. Mimo objekt věznice jsou odsouzení zaměstnáni u firem, které provozují stavební a pozemní práce, údržbu a opravu komunikací a v zemědělství.