"Ve 21. století a pod globalizačním tlakem se základním faktorem konkurenceschopnosti ekonomiky stává kvalita lidských zdrojů, tedy především jejich kvalifikace, vzdělání, schopnosti lidí," řekl ministr Nečas na konferenci nazvané Kvalita vzdělávání pro práci a život, která se v Praze fenoménem celoživotního vzdělávání zabývala.

"Je také evidentní, že ve 21. století skončila jistota nejenom jednoho celoživotního zaměstnání, ale dokonce i jedné celoživotní profese. Znamená to, že v průběhu života se budeme muset několikrát rekvalifikovat, změnit svoji profesi, doplňovat si vzdělání podle požadavků pracovního trhu," prohlásil.

Podle Nečase je role státu v procesu celoživotního vzdělávání zejména ve zvyšování motivace pracovníků, aby prohlubovali svou kvalifikaci, i zaměstnavatelů, aby je i ve vlastním zájmu podporovali.

Češi si však podle Nečase zatím důležitost celoživotního vzdělávání dostatečně neuvědomují, neboť ve věku od 25 do 64 let se jich systematicky vzdělává pouze šest procent. "Potřebovali bychom číslo dvojnásobné, možná až trojnásobné," dodal.