Ministr prezentoval výhled na snadnější podnikání s tím, že evropský zákon, který by měl platit od roku 2010, předloží vládě do konce letošního roku. Zákon o volném pohybu služeb podle něj umožní poskytovat dočasně služby v jiných zemích unie pouze na základě povolení mateřské země. Nebude tedy třeba dalších povolení v cizině.

Administrativa by měla pomáhat podnikatelům, ne úřadům

Říman upozornil na to, že zákon také mimo jiné rozšiřuje platnost tzv. tichého souhlasu úřadů. To znamená, že pokud se úřad ve stanovené lhůtě k žádosti podnikatele nevyjádří, považuje se jeho mlčení za souhlas.

Říman potvrdil dodržení plánu zrušit nebo omezit zhruba pětinu z celkem tisícovky různých podnikatelských povinností, které představují finanční zátěž asi 76 miliard korun. Do roku 2010 by toto zjednodušení podnikatelského prostředí měla přinést úsporu 17,3 miliardy korun.

Návrh vznikl analýzou téměř 250 právních předpisů týkajících se podnikání, při které bylo zjištěno 2200 různých povinností podnikatelů spadajících zejména pod ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a zemědělství. Více než polovina administrativní zátěže pro podnikatele je z tuzemska. Evropská legislativa pak byla za 49 procenty povinností.

Živnostníci snadněji už od července

Snaha o jednodušší podnikatelské prostředí navazuje na novelu živnostenského zákona, která začne platit od července. Živnostníci budou díky ní mít snazší vstup do podnikání.

Počet živností výrazně klesne a vznikne jediná volná živnost místo dosavadní více než stovky. U některých živností navíc odpadne prokazování nejméně tříleté praxe. Zástupci podnikatelů novelou navrhované změny uvítali.