"Naprosto nejvíce uchazečů v celé republice se k policii hlásí v severomoravském regionu (přes 3000), v severních Čechách (zhruba 1600) a v Jihomoravském kraji (téměř 1500). Naopak nejmenší zájem o práci u policie jsme zaznamenali ve Středočeském kraji (zhruba 660),“ řekl tiskový mluvčí policejního prezidia David Kubalák.

Dosavadní výsledky kampaně ocenil ministr vnitra Ivan Langer: „Jsem velmi rád, že náborová kampaň zaznamenala tak velký ohlas. Výsledky mě těší o to více, že ukazují, že práce u policie je lidmi vnímána jako atraktivní a prestižní.“

Nejvíc zájemců ztroskotalo na psychotestech

Uchazeči, kteří splňují zákonné podmínky pro přijetí do služebního poměru Policie ČR (www.nabor.policie.cz ), procházejí náročným přijímacím řízením.

Tradičně nejvíce uchazečů ztroskotá na náročných psychotestech, bylo jich letos už celkem 982.Mnohem úspěšnější jsou uchazeči při testech fyzické způsobilosti a při zdravotních testech – neuspělo vždy zhruba 100 z nich. Více než 4000 přijímacích řízení v rámci celé republiky dále probíhá.

V květnu se poprvé podařilo zvrátit poměr v počtu odcházejících a nově přicházejících policistů. Služební poměr opustilo 215 policistů a zhruba o 60 více jich do řad policie přišlo.

Policejní prezident Oldřich Martinů trvá na cíli, který označil na začátku kampaně: „Jsem rád, že začínáme ukrajovat z 5 tisícového podstavu policistů, a rozhodně budeme v dosavadním tempu pokračovat. Kampaň výborně podporuje aktivitu personálních pracovišť v celé republice a pevně věřím, že v počtu přijatých policistů překonáme loňský rekordní rok.“