Pozvání týmů policií ze zahraničí je běžnou praxí k zabezpečení bezpečnosti a ochrany velkých fotbalových událostí, kterou EURO 2008 bezesporu je. Celý tým Policie České republiky, který bude působit ve Švýcarsku a Rakousku, bude mít operativní úkoly.

Mezi ně bude patřit především vyhledávání potenciálních rizikových fanoušků, získávání důležitých informací přímo z prostředí fotbalových fandů, následné vyhodnocování a výměna těchto informací a podpora místního velitele.