Nejpočetnější skupinu cizinců s povoleným pobytem tvoří občané Ukrajiny. Následují je Slováci, Vietnamci, Poláci a Rusové. Podle dokumentu žilo v Česku loni přes 126 000 Ukrajinců, téměř 68 000 Slováků a 50 000 Vietnamců.

Více než 204 000 cizinců z celkového počtu pak v Česku v loňském roce legálně pracovalo. Přes 85 000 jich mělo platné povolení k zaměstnání a asi 144 000 pocházelo ze zemí EU nebo Švýcarska, a tudíž povolení nepotřebovali. Zbývajících asi 10 100 zaměstnanců tvořilo zvláštní skupinu, která nemá povinnost vyřizovat si povolení k práci.

Tradičně největší zastoupení na pracovním trhu měli Slováci, kterých tu loni našlo zaměstnání více než 101 000. Mezi podnikateli, kterých bylo z řad cizinců kolem 68 000, pak bylo nejvíce občanů Vietnamu (asi 24 000) a Ukrajiny (asi 22 000). Na cizince bylo v minulém roce také evidováno přes 85 000 živností.