To, že v ČR dochází k pracovní diskriminaci některých skupin obyvatel, si myslí 74 procent respondentů. Oproti průzkumu z roku 2004 podíl lidí s tímto názorem poklesl o pět procent. Na tento druh diskriminace jsou citlivější dotazované ženy než muži - vnímají citlivě zejména pracovní diskriminaci žen kvůli těhotenství, mateřství a péči o rodinu.

Věk označilo jako velmi častý nebo poměrně častý důvod pracovní diskriminace téměř devět z deseti respondentů. Podle 72 procent dotázaných je diskriminačním faktorem zdravotní postižení, 75 procent lidí soudí totéž o těhotenství a mateřství.

Podle veřejnosti nejsou někteří spoluobčané žádoucími pracovními silami také pro svůj rasový a etnický původ (59 procent), pohlaví (55 procent), povinnosti k rodině (49 procent) a národnost a státní občanství (37 procent).

Naopak sociální původ, sexuální orientaci, politické smýšlení či náboženské přesvědčení považuje za diskriminační faktor méně než pětina respondentů. To, že důvodem pracovní diskriminace je zdravotní postižení, věk a pohlaví, si častěji myslí sympatizanti KSČM a ČSSD.