Téměř 60 procent podnikatelů financovalo založení firmy pouze z vlastních zdrojů. Pokud si respondenti na start firmy půjčovali, šlo většinou jen o část peněz nutných na rozjezd firmy. Uvedlo to přes 30 procent dotázaných. Téměř desetina začínajících podnikatelů neměla v hotovosti téměř nic a všechny peníze nutné na rozjezd si půjčovala.

Za největší potíže při rozjezdu firmy označily komplikovanou byrokracii, složitou legislativu a potíže s financováním.

Nejčastější inspirací při výběru oboru podnikání byl pro většinu zakladatelů firem jejich vlastní koníček nebo předchozí zaměstnání. Živit se v oboru vlastních zájmů začalo podle průzkumu 45 procent podnikatelů. Zkušenosti z předchozího zaměstnání v podnikání zúročila téměř třetina dotázaných. Pouze 13 procent firem začalo poskytovat služby, které do té doby nebyly k dispozici.

Skloubení soukromého a pracovního života považují podnikatelé za náročné, více než 30 procent dokonce připustilo, že i poté, co se jejich firma zavedla, nemají na rodinu téměř žádný čas. Pouze deset procent respondentů má nyní na rodinu více volného času, než když chodili do zaměstnání.