Firma Plus-Discount zaměstnancům neposkytovala dostatečný odpočinek mezi dvěma směnami či v týdnu a nadměrně jim nařizovala přesčasy. Za každý z těchto prohřešků přitom SÚIP může podle EPS dát pokutu až milión korun.

"Uložení směšně nízké pokuty obřímu zaměstnavateli za závažné nezákonnosti v tomto případě dokládá neschopnost státních kontrolních orgánů efektivně vymáhat a chránit práva zaměstnanců," sdělila právnička programu GARDE EPS Jana Koukalová.

Podotkla, že roční obrat diskontních prodejen Plus se pohybuje kolem 13 miliard korun.

Na porušování práv upozornili sami zaměstnanci

Zaměstnanci diskontních prodejen Plus byli podle Koukalové nespokojeni s pracovními podmínkami. Obrátili se proto na právníky programu GARDE, kteří pro ně sepsali podnět k oblastnímu inspektorátu práce.

"Ten celou věc prověřil, ale až zhruba za 11 měsíců od doby, kdy mu byl podnět doručen, přičemž došel k závěru, že společnost Plus skutečně porušuje pracovněprávní předpisy," tvrdí EPS.

Neposkytování aspoň dvanáctihodinového odpočinku mezi dvěma směnami a aspoň 35 hodin odpočinku v sedmi po sobě jdoucích dnech, stejně jako nadměrné nařizování přesčasů nad zákonem stanovený limit zákon o inspekci práce podle Koukalové považuje za velmi závažné delikty.