Novela také zavádí jedinou volnou živnost místo dosavadní více než stovky a ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. U některých živností odpadne prokazování nejméně tříleté praxe. Pokud někdo vystudoval příbuzný obor, nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude mu stačit roční praxe. Zástupci podnikatelů navrhované změny uvítali, například Hospodářská komora na novele spolupracovala.

Změna zákona připraví obce o 125 miliónů korun na poplatcích, které obce od podnikatelů v souvislosti s živnostenskou agendou ročně vybírají. Na druhou stranu ale redukce administrativní zátěže umožní obcím snižovat náklady. Jednotky až desítky milionů jim naopak mají vynést poplatky za vydávání výpisů z živnostenského rejstříku.