V Německu, Rakousku a Švýcarsku obstáli v základních znalostech ekonomické terminologie pouze dva vedoucí zaměstnanci ze 100, přesně 2,3 procenta. Ověřování znalostí se netýkalo ekonomické teorie, ale běžně používaných termínů, kterými například vrcholový management komunikuje se svými podřízenými nebo se s nimi každodenně setkávají v ekonomických rubrikách novin a časopisů.

O výsledcích průzkumu informovala společnost EuroProfis, která zahájila nový projekt ekonomického vzdělávání. Nabízí firmám tzv. EBC*L, čili evropský ekonomický "řidičák", který po vzoru zemí EU startuje i v Česku.

ČR na tom není o mnoho lépe

Podobná jako v zahraničí je prý situace i v ČR. "Podle našich interních zjištění nerozumí v průměru více než 95 procent zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním nebo maturitou ani základním ekonomickým pojmům," uvedla Jana Hajduová, manažerka projektu EBC*L ze společnosti EuroProfis. Ta jako jediná v ČR získala licenci pro tento typ vzdělávání.

"Je prokázáno, že kvůli neznalosti podnikové ekonomiky mohou zaměstnanci velmi komplikovaně nebo někdy vůbec plnit své pracovní cíle, úkoly, zadání nadřízeného, sdílet vize nebo strategii firmy," míní Hajduová. Jde podle ní o určitý druh "jazykové" bariéry.

Právě na tyto problémy prý reaguje systém EBC*L, rozšířený ve více než 20 evropských zemích. EuroProfis chce, aby do konce letošního roku zkoušku absolvovalo několik set lidí.