Zaměstnanost i mzdy od roku 1990 v Evropě rostly a motorem tohoto procesu byl vývoz. Export z 15 starých zemí EU do rozvojového světa se od roku 1990 do roku 2006 zvýšil na čtyřnásobek a jeho podíl na celkovém vývozu vzrostl na 64 z 52 procent.

"Podíváme-li se na EU15, najdeme kolem kruh prosperity," vysvětloval jeden z autorů studie John Quinlan z Univerzity Johna Hopkinse.

Vedle bývalých komunistických zemí, které se vesměs staly členy EU, tím myslí zejména Rusko a země Blízkého východu a severní Afriky, které silně těží z prudkého růstu cen komodit a přitahují díky tomu dovozy.

Kdo chce konkurovat levné pracovní síle, ztrácí

Studie neskrývá, že globalizace má i své poražené. To se týká zejména těch zemí, které se marně snaží konkurovat Indii a Číně v průmyslových oborech, které nevyžadují vysokou kvalifikaci.

Portugalsko tak například kvůli spoléhání na odvětví jako výroba obuvi ztratilo čtvrtinu pracovních míst. Naproti tomu Irsko sice ztratilo podobný počet příležitostí, ty však byly zcela nahrazeny novými místy vytvořenými zahraničními investicemi.

Proces globalizace studie názorně ukazuje na pracovních místech v Německu. Z celkového počtu ztracených pracovních míst se jich 90 procent přesunulo do východní Evropy, Německo však bylo díky kvalifikované pracovní síle schopno nahradit je místy ve vyspělých oborech jako výzkum a vývoj.

Do EU míří 5 % kvalifikovaných imigrantů

Studie ovšem upozorňuje, že kvalifikovaných sil se již Evropě začíná nedostávat. Evropa musí získávat tyto lidi v zahraničí, jenže na celkovém počtu imigrantů do EU se kvalifikovaní pracovníci podílejí jen pěti procenty; do USA naproti tomu míří plných 55 procent kvalifikovaných.