Centrum, které je umístěno v prostorách Technologického inkubátoru II provozovaného Jihomoravským inovačním centrem, nabídne začínajícím podnikatelům, studentům, vývojářům a výzkumným pracovníkům přístup ke zdrojům a informacím.

Pro zájemce je připravena řada aktivit z oboru vzdělávání a poradenství, ale i špičkové vybavení pro testování a vývoj nejnovějších technologií.

Podnikatele čeká prvotřídní technologické zázemí

Microsoft pomůže firmám v přípravě uvedení jejich produktů na trh nejen odbornými znalostmi, ale také zpřístupněním potřebného programového a technologického vybavení. Příkladem může být instalace moderních serverů pro testování a vývoj nejnovějších technologií.

Jihomoravské inovační centrum pak poskytne moderní zázemí inkubátoru, které pomůže začínajícím firmám překlenout jak nedostatek finančních prostředků, tak i znalostí potřebných pro úspěšný rozvoj.

Microsoft má v současné době v 60 zemích světa více než 110 inovačních center, se zaměřením na podporu lokálního softwarového průmyslu v daných zemích. Do konce roku 2009 firma plánuje zvýšit jejich počet na 200 v 85 zemích. Loni firma v ČR otevřela centrum na podporu vývoje nových mobilních aplikací.