Vyplývá to z výsledků studie Centra pro vzdělávání a poradenství při VUT, které se zúčastnilo přes 1000 absolventů školy z ročníku 2005/2006.

"Výzkum jsme dělali již potřetí a oproti předchozím letům přibylo absolventů pracujících ve výzkumu a nadnárodních zahraničních společnostech, kde podíl vzrostl z 15 procent v roce 2003 na 27 procent v loňském roce," řekla novinářům autorka výzkumu Klára Šeďová.

Téměř polovina absolventů pracuje v české firmě, do podnikání se pustilo pět procent z nich. Dvě třetiny respondentů pracují jako řadoví zaměstnanci, zbytek pak jako nižší a střední management. Stejná část absolventů pracuje v oboru, který vystudovala.

Sebevědomí studentů je velké

Průměrná doba od ukončení školy a získání práce je kolem 1,3 měsíce, v minulém šetření byla dvojnásobná. "Průměrná nezaměstnanost ve vzorku tvoří jedno procento. To se promítá také do sebevědomí absolventů, necelých 70 procent z nich uvedlo, že by pro ně bylo snadné najít si nové místo," dodala Šeďová.

V rámci školy panují velké rozdíly mezi jednotlivými fakultami. Největší zájem z řad středoškolských studentů je o fakulty architektury a výtvarného umění, jejichž absolventi mají současně nejmenší nástupní platy. Od posledního výzkumu vzrostly platy nejvíce u fakulty stavební a strojního inženýrství, naopak téměř beze změny zůstaly u fakulty architektury.