Obraz vědce utvořily odpovědi v 1137 dotaznících vyplněných mladými lidmi. Výsledky výzkumu možná pozmění i výuku na fakultě. ČTK to řekl děkan Juraj Ševčík, který zvažuje zavedení studijního oboru popularizace vědy.

Vědec není žádný suchar

Děkan se domnívá, že stereotypy v nepříliš lichotivém vnímání vědců mohou nabourat osobní zkušenosti. Vědec podle Ševčíka není žádný suchar a je jedním z nejlépe honorovaných pracovníků. Jeho plat přirovnal k poslaneckému. "V žádné jiné oblasti není vypsáno tolik grantů a projektů jako v přírodních vědách," podotkl Ševčík.

Zvažuje proto, že studenti olomoucké přírodovědy by v budoucnu sami měli absolvovat kurz popularizace přírodních věd. "Aby je uměli ostatním lidem laicky přiblížit," řekl Ševčík. Děkan zároveň zvažuje založení poradenského centra. Z výzkumu vyplynulo, že střední školy nejsou schopny poskytnout případným zájemcům o studium dostatek informací.

Důvodem průzkumu byl soustavný klesající zájem o studium přírodních věd. Počet studujících na olomoucké přírodovědecké fakultě přitom meziročně vzrostl asi o 300 studentů. Podle Ševčíka to bylo ale způsobeno zavedením nových studijních oborů, například biochemie. Dalším důvodem pro výzkum byla i skutečnost, že absolventi fakulty často hledají uplatnění mimo obor.