Mzdy byly vyšší v podnikatelské sféře. Lidé si zde vydělávali ve třetím čtvrtletí v průměru 21 612 korun, v nepodnikatelské sféře to bylo 20 952 korun.

V podnikatelském sektoru se tak průměrná mzda zvýšila meziročně o 1 528 korun, tedy o 7,6 procenta, reálná mzda byla vyšší o pět procent. Ve státní sféře, která zahrnuje vládní instituce a neziskové organizace sloužící domácnostem, se průměrná mzda zvýšila o 1 466 Kč. To představuje navýšení o 7,5 procenta a růst reálné mzdy o 4,9 procenta.

Nejnižší relativní růst nominálních mezd statistici opět zaznamenali v rybolovu a chovu ryb, a to o 2,1 procenta. Naopak nejvyšší růst podle ČSÚ tentokrát vykázalo zemědělství, myslivost a lesnictví (o 9,4 procenta), obchod a opravárenství (o 9,1 procenta) a ubytování a stravování (o 8,8 procenta). Nicméně již tradičně nejvyšší nominální mzda ve finančním zprostředkování byla zhruba 2,5krát vyšší než nejnižší nominální mzda v odvětví rybolov a chov ryb, upozornil ČSÚ.

"Ještě větší rozdíl je patrný u průměrných mezd podle institucionálních sektorů. Dlouhodobě nejvyšších průměrných nominálních mezd dosahuje sektor finančních institucí (37 576 korun ve 3. čtvrtletí 2007)," uvádí zpráva. Nejnižší mzdy (14 132 korun) byly naopak zjištěny v sektoru domácností, to je u zaměstnanců u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku.