Počet cizinců výrazně stoupl například Univerzitě Karlově v Praze. Podle mluvčího Václava Hájka ji navštěvuje přes 6000 cizinců, asi o třetinu více než v roce 2002. Většina z nich chodí na přednášky v češtině, více než 1300 však studuje v cizím jazyce.

Také na Masarykovu univerzitu v Brně se hlásí stále více zahraničních zájemců. Jejich počet se zdvojnásobil za poslední čtyři roky a nyní tvoří deset procent všech studentů. Převažují mezi nimi Slováci, přibývá Poláků a také Portugalců, kteří mají zájem zvláště o medicínu. Univerzita o cizince aktivně usiluje propagací v zahraničí, řadu programů otevírá v angličtině. 

Výuka v angličtině by přilákala více studentů

Právě angličtina, respektive omezená výuka v tomto jazyce, brání většímu rozšíření počtu zahraničních studentů na českých univerzitách. Velká část předmětů se vyučuje pouze v češtině, což je pro zahraniční   studenty stále velkou překážkou.

Některé vysoké školy zaznamenaly i nárůst studentů z exotických zemí. Fakulty Univerzity v Hradci Králové navštěvuje letos asi sedm desítek zahraničních studentů. "Zájem cizinců o studium se meziročně zvýšil o přibližně deset procent, přibylo například studentů z Turecka či z Tchaj-wanu," řekl kancléř univerzity Ondřej Tikovský.