Princip je stejný, jako když učitelka ve škole musí rozhodnout, jakou známku napíše žákům na vysvědčení - udělá aritmetický průměr.  Sečte všechny známky a vydělí je jejich počtem. Může se lehce stát, že žákovi průměr "zkazí" jediná špatná známka. Žák se může zlobit, že většinu známek měl lepších, ale průměrná známka je jen jedna.

ČSÚ počítá průměrnou mzdu velmi podobně - objem mzdových prostředků vydělí počtem zaměstnanců. A také zde se stává, že mzda malé skupinky zaměstnanců s velmi vysokými platy průměr "zkazí", tedy podstatně zvýší oproti mzdám většiny zaměstnanců. Průměrná mzda ale není ukazatelem, který by měl vypovídat o většině zaměstnanců, právě tak jako průměrná známka nevypovídá o většině známek žáka ve školním roce.

Kolik lidí vlastně pracuje za průměrnou mzdu?

Stěžovat si, že moje mzda je pod celostátním průměrem, není na místě. Lepší je hledat podrobnější statistiky, které hovoří o mzdových úrovních v jednotlivých skupinách. Je potřeba si uvědomit, že za  průměrnou mzdu vlastně nepracuje nikdo - je to jen statistické číslo vypočtené na mnoho desetinných míst.

Mnohem zajímavější údaj ale je to, že podprůměrně placených zaměstnanců je vždy více než těch nadprůměrných, skoro dvě třetiny. Ptáte se, jak je to možné? Je to tím, že průměrnou mzdu "nadhodnocují" lidé s vysokými platy. Není jich sice moc, ale výše jejich platů posune celkovou hodnotu ukazatele výš.

Příklad pro názornost

Pro názornost uvádíme malý příklad, prezentovaný na stránkách ČSÚ: Představme si továrnu, kde pracuje 99 dělníků za 10 000 Kč a ředitel s platem 100 000 Kč. Objem zúčtovaných mezd v podniku pak bude 99x10 000 + 100 000 = 1 090 000. Vydělíme-li ho počtem všech zaměstnanců (dělníků + ředitele, tedy stem), dostaneme průměrnou mzdu, která pak činí 10 900 Kč.

Dozví-li se posléze zaměstnanci, jaká je průměrná mzda v podniku, bude jich 99 % reptat, že berou méně, než činí průměr. A stejný princip funguje i na úrovni celé ekonomiky. Do celostátní průměrné mzdy se dále promítají též rozdíly mezi profesemi, vzděláním, věkem, pohlavím, podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou, regiony a podobně.

Ukazatel "průměrná mzda" je sice nesmírně důležitý, avšak je jen jedním z mnoha. Teprve několik různých ukazatelů dohromady může poskytnout přesný obraz.